HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN EĞİTİM ÖĞRETİMİ:•  Yetişkin Eğitimi l. Kademe Okuma Yazma Kursu:
Kurumumuza gelen her hükümlü ve tutulunun eğitim seviyesi tespit edilerek okuma-yazma bilmeyen, Yüksekretim diploması olmayan,65 yaş altı, sağlık durumu elverişli kişilere temel eğitim kursları açylmaktadır ve bu kurslara katılım zorunludur. Açılan kurslar Silivri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü İle işbirliğine dayalı yürütülmektedir. Kurs bitiminde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan belgeler kurum içinde yapılan törenle sahiplerine verilmektedir. 
b. Yetişkin Eğitimi ll. Kademe Eğitimi:
Okuma yazma kursunda başarılı olanlar ile okuma yazması olup da eğitim başarı belgesi bulunmayanların, bu programa devam etmeleri sağlanmaktadır.
c- Örgün Eğitimlerine Devam Ederken Tutuklanan Öğrenciler:
  d. Açık İlköğretim Okulu (AYO) :
Hükümlü ve tutuklunun ceza infaz kurumuna girmesiyle eğitiminin son bulmaz eğitimine kaldığı yerden devam edebileceği anlatılmaktadır. Bu okullara katılım hükümlü ve tutukluların isteğine bağlı olduğu için eğitimin dolaylı ve dolaysız faydaları anlatılarak katılım özendirilmektedir. Okulların kayıt zamanları bütün hükümlü ve tutuklulara duyurularak, kayıt için gerekli evrakların hazırlanmasında ve doldurulmasynda yardımcı olunmakta ve kayıtları kurumumuz tarafından yaptırılmaktadır. Kitaplar okul tarafından ücretsiz verildiğ için kaynak kitap sıkıntısı çekilmemektedir. Bu okulun sınavları Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen komisyon tarafından ve kurum öğretmenlerinin refakatinde kurumumuzda yapılmaktadır.
e. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) :
Açık öğretim Lisesine; İlköğretim Okulundan mezun olan, lisenin 9.10.11. sınıflarından terk eden kişiler kayıt yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle kurumumuza gelen ve belirtilen şartları taşıyan tüm hükümlü ve tutukluların öğrenim durumu tespit edilerek Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılmaktadır. Gerekli bilgi ve bu okula özendirici çalışmalar yapılarak, şartları taşıyan hükümlü ve tutuklularla tek tek görüşülerek yerine getirilmektedir. Kayıtlar için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulardan ücret almaktadır. Buda öğrenci sayısını etkilemektedir buna rağmen gerekli kolaylıklar sağlanarak kayıtlar eğitim birimi tarafından yapılmakta; Kayıtları yapılan öğrencilerin sınavlarında daha başarılı olabilmeleri için hazırlık kursları açılmaktadır. Ayrrıca TRT 4'ün yayınlamış olduğu İlköğretim derslerini takip etmeleri sağlanmaktadır.
f. Yüksek Öğretim:
Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS), Açık Öğretim Fakültesi (AÖF), Kamu Personeli Seçme Synavy (KPSS) vb. her türlü sınav kurumumuzda da yapılmaktadır. Sınavlara başvuru zamanları bütün hükümlü ve tutuklulara önceden duyurulmakta katılım sağlanmaktadır. Sınav başvurusu yapan tüm öğrencilerimize gerekli yardımcı kaynaklar imkânlar el verdiğince kurumumuz tarafından sağlanmaktadır.
 
•  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ:
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, 30.03.2001 tarihinde imzalanan "Adalet Bakanlyğı ile Diyanet İşleri Başkanlyğı Arasynda Tutuklu ve Hükümlülerin Dini ve Ahlaki Gelişmelerini Sağlamaya Yönelik İşbirliği Protokol" ü ve 29/9/2002 tarihli "Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tutukevlerindeki Tutuklu ve Hükümlülere verilecek Din ve Ahlak Bilgisi Müfredatı dikkate alınarak işlenmektedir. Hükümlü ve tutuklular, ceza infaz kurumumuzda mensup olduğu dinin ibadetlerini serbestçe yerine getirebilmektedir.
7-3 İŞ VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI:
Kurumumuzda 2009-2010 tarihlerinde iş ve meslek edindirme kusları açılmıştır ve devam eden kurslar bulunmaktadır.
7-4 KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ:
Ceza Ynfaz Kurumumuzda 6 Derslik, 2 Halı Saha, 1 Kapalı spor Salonu, 1 Fuaye salonu ve kütüphane bulunmaktadır. Sosyal ve kültürel faaliyetler Kapalı spor salonunda gerçekle?tirildi?inden, burasy çok amaçly salona dönüştürülmüştür. Fiziki koşullar yeterlidir. Hükümlü ve tutuklular kurum kütüphanesinden dilekçe karşılığında kitap isteyip, Kurum kütüphanesinden faydalanabilmektedirler.
Kurumumuz kütüphanesi mevcut 1250 adet kitap, ansiklopedi ve dergi ile hükümlü/tutuklu ve kurum personeline hizmet vermektedir. Bakanlığymız haricindeki kişi ve kuruluşlardan gelen kitaplar komisyonumuz tarafından incelenerek kütüphanemize kabul edilmekte ve durum Bakanlığımıza bildirilmektedir.
7-5 SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALYYETLER:
a. Belirli Gün ve Haftalar:
Adalet Bakanloğı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü?ünün 46/1 nolu genelgesine göre, Bakanlığymızın emirleri doğrultusunda sosyal ve kültürel faaliyetler içerisinde yer alan belirli gün ve haftalar kurumumuzda da kutlanmaktadır. Cezaevimizde açılan kurslarda belge alan hükümlü tutukluların belgeleri, AYO, AÖL, AÖF'den mezun olan öğrencilerin diplomaları, cezaevi personelinden emekli olanlara Hizmet Teşekkür Belgesi tören düzenlenerek verilmektedir.
b. Bilgi Yarışması:
Kurumumuzda bilgi yarışmaları genelde koğuşlardan seçilerek yarışmacı gruplar oluşturularak yapılmaktadır.
c. Konferanslar:
Hükümlü ve tutuklularyn sözel, düşünsel ve görsel yönlerini geliştirecek nitelikte konferanslar verilmektedir.
 
d. Elişi Çalışmaları:  
Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda hükümlü ve tutukluklaryn el işleri, maket, boncuk işlerini rahat yapmak için atölye odası oluşturularak çıkmak isteyen hükümlü ve tutuklulara gerekli tüm kolaylıklar sağlanmaktadır. Yapılan el işleri Açık Ceza İnfaz kurumunda sergilenip satılmaktadır.  
e. Sportif Faaliyetler:  
Kurumumuzda 2 halı saha bir kapalı spor salonu bulunmaktadır. Halen voleybol turnuvası tüm koğuşların katılımı ile devam etmektedir. Ceza infaz kurumumuzda satranç takımları mevcut olup hükümlü ve tutuklular kendi aralarında koğuşlarda oynamaktadır.
f . VCD Film Gösterimi:
Kurumumuzda projeksiyon cihazı, dvd ve vcd bulunmaktadır. Yapılan film ve vcd gösterisi Merkezi yayından tüm odalara verilerek yapılmaktadır. 21.10.2008 tarihinden itibaren Her ay 8 Film gösterimi Merkezi yayın aracılığı ile tüm hükümlü ve tutukluların seyretmesi için sunuldu. Haftada bir defa fuaye salonunda ikişer koğuş çıkartılarak sinema gösterimi yapılmaktadır.