GENEL BÜTÇE – AMBAR  BİRİMİNİN GÖREVLERİ


1) Personel elbise istihkakları


2) Genel Fatura Ödemeleri


3) Stok Takipleri


4) Hükümlü ve Tutuklu iaşeleri


5) Demirbaş


6) Kurum ihtiyaçları temini ve takibi


7) Satınalma


8) Hükümlü ve Tutukluların eczane ödemeleri


9) Çalışan hükümlü maaşları


10) Koğuş elektrik bedelleri temini