İNFAZ KALEMİNİN GÖREVLERİ


1-Kurum 1. müdürünün sekreteryasını yapmak


2-Hükümlü ve tutukluların tüm disiplin işlemleri


3-Hükümlü ve tutukluların mahkeme takip işlemleri


4- Hükümlü ve tutukluların dosya kayıt, sevk, ve tahliye işlemleri


5-Hükümlü ve tutukluların mahkemelriyle yapılan tüm yazışmaları


6-Hükümlü ve tutukluların dilekçe ve her türlü tebliğ-tebelüğ işlemleri İnfaz Kaleminde yapılmaktadır