PERSONEL KALEMİNİN GÖREVLERİ

1) Kurum müdürünün sekreteryasını yapmak.

2) Personel özlük işlemleri

3) Personel maaş ve tahakkuk işlemleri

4).Gelen ve Giden evrakların muhabere kayıtlarını tutmak